Algemene voorwaarden Gedragstherapie bij Coaching by Catelijne
 
Op alle afspraken, adviezen, cursussen, workshops en andere geboden service zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:
 
Geplande afspraken
Afzeggen kan via de contactpagina van de website van Coaching by Catelijne, telefonisch of per Whatsapp en uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak.
 
Voorafgaand aan elke afspraak dient de hond goed uitgelaten te zijn en minimaal een uur voor aanvang niet gegeten te hebben.
 
Betaling en incasso Gedragstherapie en trainingen
Coaching by Catelijne stuurt bij de bevestigingsmail en vóór aanvang van de eerste trainingsdatum een betalingslink. De betaling dient vóór aanvang 1e huisbezoek te worden voldaan. 
Indien de klant tussentijds besluit te stoppen met het de trainingen van Coaching by Catelijne, dan blijven de kosten voor deze klant hetzelfde.
Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, is de gedragstherapeut gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de klant.
 
Betaling workshops en coachingsdagen
Coaching by Catelijne stuurt na bevestigingsafspraak en vóór aanvang van de workshop of coachingsdag een betalingslink per email. De betaling dient vóór aanvang van 1e trainingsdag te worden voldaan. 
Bij reeds betaalde facturen geldt de volgende annuleringsregeling:
- Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de geplande workshop of coachingsmiddag krijgt de klant 70% van het inschrijffgeld retour
- Bij annuerling tot 1 week voor aanvang van de geplande workshop of coachingsmiddag krijgt de klant 50% van het inschrijffgeld retour
- Bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang van de geplande workshop of coachingsmiddag is het gehele factuurbedrag verschuldigd en vind er geen inschrijfgeld retour plaats. 

Bij Coaching by Catelijne is het mogelijk een betalingstermijn af te spreken, altijd in overleg.
Er is geen mogelijkheid tot contante betaling.

 
Aansprakelijkheid
De klant verplicht zich zorg te dragen voor een geldige AVP (Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren). Onder deze verzekering dient ook de aansprakelijkheid van de eigen hond te vallen.
Coaching by Catelijne is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de klant en en zijn of haar hond.
 
Klachten
Mocht de klant ontevreden zijn over de geboden service, dan hoor ik dat graag. Officiële klachten dienen binnen vier weken schriftelijk en rechtstreeks aan de gedragstherapeut  kenbaar gemaakt te worden. Door de klacht of suggestie rechtstreeks te laten weten, kan ik mijn service blijven verbeteren.
 
 
Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van de gedragstherapeut en kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie die gold tijdens het tot stand komen en tot stand zijn van de service.
 
-Algemene Voorwaarden, versie 3, aprul 2024